Игри

Информация за страница Съединение

Съединение е български град, който се намира в южната част на страната. Разположен е в Пловдивска област и отстои на близко разстояние от областния център. 5661 е броят на жителите от местното население по данни от преброяване, което е проведено през фувруари 2011 година. Градът изпълнява функциите на административен център на едноименната община. Точното местоположение на града е Горнотракийската низина, като до Пловдив дистанцията е 22 километра в северозападна посока. Основният отрасъл в общината е селското стопанство, което осигурява поминъка на голяма част от местното население. Населеното място играе ролята на административен център, но едновременно с това е обособен и като самостоятелна административна единица. Това официално става на 26 декември 1978 година с Указ номер 2294 на Държавен съвет на НРБ. Средната надморска височина се равнява приблизително на 280 метра. Що се отнася до характера на климата за общината и региона, той е предимно умерено – континентален. Отглеждането на интензивни култури се обуславя от равнинния терен и наличието на добре изградена мрежа от канали.

   Съединение не е единственото име на града, разположен в близост до Пловдив. Старото му наименование било Голямо Конаре. Местното население взима активно и дейно участие в съединението на Княжество България и Източна Румелия. В тези важни политически за целия народ събития населението на града е предвождано от войводата Чардафон Велики. В резултат на активното участие, датата 6 септември е обявена за официален празник на града и общината и се отбелязва подобаващо всяка година. Всъщност самият акт на Съединението е това, което отличава жителите на града и общината и придава на празника огромно значение за самите тях. Недялка Шилева, Поп Иван Генов, споменатият вече войвода и още много други имена остават завинаги в историята, защото допринасят много за осъществяването на това обединение. Именно с него до известна степен се полагат основите на съвременната българска държава, която все още се оттърсва от ударите на продължилото пет столетия османско робство. Дълбоката убеденост в диалектическата правилност на този акт в комбинация с явния патриотизъм на изброените личности прави възможно националното обединение, което може да се счита и за безспорен политически успех на все още младата българска държава.

   С указ номер 828 от септември 1969 година името на Голямо Конаре официално се променя на Съединение. Животът по тези земи датира още от дълбока древност – по времето на многобройните тракийски племена. Категорично доказателство за това са всички надгробни могили. Освен тях, при направените археологически разкопки са открити старинни монети и съдове с древен характер. Смята се, че те датират още от годините третото столетие преди Новата ера. Що се отнася до селището обаче, то се случва едва по време на османското робство. Историческите данни свидетелстват, че районът предлага подходящи условия за отглеждането на коне. В града се намира и голям чифлик, в който се отглеждат многобройните коне на османската армия. Създаването на килийно училище, изграждането на църква и читалище са само част от дейностите, които се развиват от местното население с цел съхранение и запазване на националното самосъзнание в хода на борбите срещу робската тирания.

Етикети:   Градове , България
eXTReMe Tracker